Ketentest

Een belangrijk onderdeel van een goede werking van de ICT bij de invoering van het zorgprestatiemodel is dat systemen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en koppelingen daartussen (zoals die met Vecozo) goed met elkaar communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Het is gebruikelijk om bij dit soort grote transities ketentesten uit te voeren.

In de periode van juni 2021 tot april 2022 heeft Sogeti voor het zorgprestatiemodel de ketentesten gecoördineerd en ondersteund. Inmiddels is de ondersteuning van de ketentest afgelopen. Wilt u nog een ketentest uitvoeren? Neem dan contact op met het programma Zorgprestatiemodel via vragen@zorgprestatiemodel.nl.

Meer informatie over de ICT-ketentest staat op de Confluence-pagina van de ketentest.